Monday, March 29, 2010

Kemudahan ICT di Sekolah.

Kemudahan ICT.

1. Pusat Akses
2. Makmal Perkomputeran
3. Capaian SchoolNet
4. TV Pendidikan
5. Perisian Kursus
6. Peralatan PPSMI

Kejohanan MPZ Semerah 2010

Wednesday, March 17, 2010

Penyenggaran Berkala Sesi 1 bagi Peralatan ICT Bermula.


Penyenggaraan berkala melibatkan peralatan ICT (Teknologi Maklumat dan Komunikasi)dilakukan supaya perkhidmatan pendidikan di sekolah berjalan dengan sempurna dan lancar. Penyelenggaran yang dibuat melibatkan kerja-kerja mengemaskini, penyemakan, dan membersih serta merekod terhadap perkakas/komponen mahupun perisian ICT. Sekiranya terdapat kerosakan atau perlunya naik taraf sesuatu perkakas, satu rekod serta penyataan akan dibuat dan tindakan susulan akan dilakukan. InsyaALLAH.

Antara kategori yang terlibat:

1. Pusat Akses Sekolah
2. Makmal Komputer
3. Pra Sekolah
4. Pusat Sumber
5. Bangunan Sekolah