Wednesday, April 14, 2010

Ujian PERMATApintar UKM


Ujian PERMATApintar UKM1 adalah ujian IQ berbentuk ujian dalam talian yang boleh dicapai melalui lawan web http://www.permatapintar.edu.my/ Ujian ini mengukur kebolehan verbal melalui pembendaharaan kata dan penaakulan (reasoning) secara logikal. Ia dibina oleh sekumpulan penyelidik dari Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ujian saringan pertama PERMATApintar UKM1 ini adalah dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Ujian UKM1 merupakan saringan pertama untuk pelajar menyertai program-program.


Untuk tahun 2010, ujian ini boleh diambil dalam tempoh 3 bulan bermula 1 Mac 2010 dan berakhir 31 Mei 2010. Semua pelajar Malaysia berusia 8 hingga 15 tahun layak menduduki ujian ini. Pelajar tidak dikenakan bayaran untuk mengambil ujian ini. Tiada sekatan atau birokrasi untuk pelajar mengambil ujian sama ada di rumah, di sekolah atau di mana sahaja asalkan boleh mencapai laman web ini.

Baca lebih lanjut di http://www.permatapintar.edu.my/


Muat Turun Manual UKM 1; PDF format 431Kb Klik di sini.